Vanaf 16 dec. 2020 (tot nadere berichtgeving) alleen Online Kerkdiensten! 

Voor meer info, klik hieronder voor de -Laatste Nieuwspagina-(blauw gedrukt)

<Corona maatregelen vanaf 16 december 2020>

Voorganger: Ds. J Lamberts-Niers

Organist: Bert van der Klis

 

Liturgie

 

Welkom

 

Zingen: Psalm 118:1 en 5: Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen

 

Bemoediging en groet

 

Gebed

 

Leefregel

 

Zingen: Psalm 118:8 en 9

 

Eerste lezing: Filippenzen 2:5-11

Tweede lezing: Marcus 11:1-11

 

Zingen: Lied 435: Hef op uw hoofden, poorten wijd

 

Preek

Thema: Wat een ezel!

 

Orgelspel

 

Gedicht: Palmzundag (Roel Reijntjes

Het volk dat röp: ‘Hij komp er an’

het löp hen boeten op de straoten –

en maank de roezie… ’t schrouwen….’t praoten

een ezel met een stille Man.

 

Discipels loopt blied’ veur Hum oet,

Jeruzalem zal Hum nou kennen,

Hij wordt nou Keuning – ’t moet nog wennen…

‘Hosanna’ juicht zie –‘wees gegroet.’

 

En Hij ridt zwiegend langs het volk,

zie spreidt Hum kleden, zweit met palmen,

de monden zingt nóg Davids psalmen –

maor veur de zun schuf al een wolk.

 

Zingen: Lied 556:1,2,5: Alles wat over ons geschreven is.

 

Gebeden

 

Slotlied: lied 418:1 en 2: God, schenk ons de kracht

 

Zegen