De Laatste Zondag van het kerkelijk jaar 2016-2017 is zondag 26 november 2017.

We zullen dan de gemeenteleden herdenken die in het afgelopen jaar zijn overleden. We verbinden hun namen met God bij wie de gedachtenis der namen is en ontvangen, zo is ons gebed, troost en bemoediging uit de nabijheid van Jezus Christus onze Heer.

Het is een dienst waarin we ervaren en vieren dat we elkaar tot steun zijn in al het lief en leed dat ons overkomt.

Er is dan ook gelegenheid, voor een ieder die dat wil, een kaars aan te steken.