‘Ook de binnenkant is mooi!’

Onze dorpen worden gesierd met juweeltjes van kerkgebouwen, ze zijn een lust voor het oog en typeren het landschap. Vanuit de pastorie in Dalen zien we door het raam onze Dorpskerk. Vaak denk ik dat ik er graag vaker binnen zou zijn, niet alleen op de zondagen. Ik ben dan benieuwd wat er in de ruimte te ontdekken zou zijn en wat de ruimte met me doet. Maar ook op een andere manier zou ik graag ‘de binnenkant’ van de kerk verder willen verkennen. Daarom: zie het volgende hieronder.

(1) Drents Kwartier

Op de woensdagmorgen wil ik graag iedereen de gelegenheid geven en uitnodigen om van 9.10 – 9.30 uur samen een kort moment van bezinning te houden. In de drukte van het dagelijks bestaan kan het goed zijn om zo’n gestructureerd moment te organiseren – zonder zo’n ’gepland moment’ dreig je maar zó voorbij te leven aan de Bron en verankering van ons bestaan. Ook kan het een goed moment om in de kerk te komen zijn voor mensen die op zondag (vaak) niet naar de kerk komen.

Het idee is dat we in het midden van de Dorpskerk een kring van stoelen vormen, een kaars in het midden plaatsen, in een paar woorden benoemen waarom we samenzijn, een parafrase van een psalm en een kort bijbelgedeelte lezen (uit het rooster van Taizé), stil zijn, eventueel delen wat ons heeft aangesproken, misschien een lied zingen en tot slot een kort gebed uitspreken.

We beginnen hiermee op woensdag 24 april. In ieder geval zal ik vanaf dan drie woensdagen in de kerk zijn. Blijkt dit initiatief dan levensvatbaar dan gaan we ermee door. Ik heb goede ervaringen met een doordeweeks meditatief moment, en hoop dat het ook in Dalen vruchtbare bodem vindt. Iedereen – ook ieder uit de andere Zandloperdorpen – is van harte welkom in onze mooie Dorpskerk. Als je wilt deelnemen dan kun je er voor kiezen eenmalig te komen ‘proeven’, of af en toe te komen, of ‘altijd’ – ’t is allemaal goed.