De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconale Commissie en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 14 januari is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Arend uit Exloo.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand januari is dit lied 480.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond het <contact>menu op deze site. De volgende data is er weer kinderoppas: 14 januari en 28 januari.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: dhr. Roel Dijkstra Stationsstraat 20 in Dalen en een kaart is gezonden naar: Mevr. Jantje Wassen Middendorp in Wachtum.


Nieuwjaarsreceptie:

De nieuwjaarsreceptie welke voornemens gehouden zou worden op woensdag 10 januari gaat in verband met het overlijden van Mevr. Hillie Soer niet door.        Samenhangend hiermee is het afscheid van de Fam. Lennips, als beheerder van de Weme, verplaatst naar zondag 4 februari a.s. in de Eredienst van die morgen.


Bijbels Koken

Bijbels Koken is op vrijdag 19 januari. Degenen die mee willen helpen met koken zijn om 15.00 uur welkom in De Weme. Om 18.00 uur gaan we samen aan tafel. Er zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden. Hartelijk welkom. In verband met het inkopen doen vragen wij u om zich van tevoren op te geven! U kunt dit doen bij ds. Den Braanker of Jeannet Den Braanker. Mondeling, per telefoon 0524 551251 of via het <contact>menu op deze site.


Inzameling goederen voor de bazaar:

We zoeken: boeken, serviesgoed, huishoudelijke apparatuur, cd’s, dvd’s, grammofoonplaten, videogames, speelgoed, verlichting, kleding, bijouterie,  wol,  schoenen enz. (geen meubels). De inzameldagen zijn  op zaterdag 13 januari, 10 februari, 10 maart en 14 april.  Tijd: 9.30 uur – 11.30 uur in De Weme. Geeft het brengen naar De Weme problemen, neem dan  contact op met Albert Zwiers (0524 551414 ) of Roelof Kamps (06-20475822)


Agenda

13-1-2018

9.30 – 11.30 Inzamelen goederen bazaar in de Weme

21-1-2018

10.00 uur. Ds. Den Braanker m.m.v. Gospelkoor Marturia.

19-1-2018

15.00 Bijbels koken in de Weme

28-1-2018

10.00 uur. Ds. Den Braanker

4-2-2018

10.00 uur Ds. Den Braanker Viering Heilig Avondmaal.

11-2-2018

10.00 uur Ds. F. de Boer uit Dalen