De voorganger van vanochtend is ds. Den Braanker, en de organist is Geert Meendering. De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen. Volgende week zondag 20 december (4e advent ) is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker uit Dalen.

Bijbels Culinair   

Op maandag 14 december gaan we weer verder met Bijbels Culinair. Naar alle waarschijnlijkheid geheel in het teken van het naderende Kerstfeest!  De middag begint om 15.00 uur in de Weme met het voorbereiden en koken van de maaltijd waarna we om ca.18.00 uur aan tafel gaan Komt u eten of meehelpen met koken, graag even aanmelden Mondeling,  per telefoon of via het Menu contact

Kerst 2015 

Zondag  20 december wordt ’s avonds om 19.00 uur het  Kinder kerstfeest gevierd. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door het Kinderkoor en leden van Muziekvereniging Volharding.

Donderdag  24 december 21.00 uur ds. P. A. den Braanker, Kerstnachtdienst m.m.v. het koor “Enchate” o.l.v. Johan Westerbeek en dhr. Dre Kruizenga, orgel.

Vrijdag 25 december 10.00 uur ds. P. A. den Braanker, Kerstmorgendienst m.m.v. dhr. T. Troelstra, trompet en dhr. G. Meendering, orgel.


Het Adventslied “Hoe zal ik U ontvangen?”
klinkt in ’t koude, feestrijke jaargetij:
dat aanbeden Kerstkindje juicht blij
bij ’t helen van menselijk verlangen.

Mocht deze voorbode der Kerstzangen
echter krachtig, zonder bangmakerij,
het gevoel geven: de wereld gaat voorbij;
steeds leidt Jezus de grootste belangen.

Kan men over Christus’ Eindgericht spreken
tijdens gezellig bezoek aan zijn buren,
wederzijds ruimzinnig wijs bekeken?

Dan willen de bewust beleefde uren,
ondanks geheimzinnig onvatbaar teken,
vrijmoedig reizen als vreugdevuren.


 

Agenda

14 december 2015 Bijbels culinair in de Weme

18 december Kerstconcert Muziek ver. Volharding in de kerk.

14 t/m 18 december 2015 Kerkbalans 2016

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar:   Mevr. Spang uit de Weiert 6 en de kaart is gezonden naar Mevr. Boesjes  aan de Kolkakkers 45

 

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.