De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering. Trompettist Titus Troelstra zal muzikale medewerking verlenen aan deze dienst.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 8 april is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Veltman uit Almelo.

Lied van de maand.

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand april is dit lied 633


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site. De volgende data is er weer kinderopvang. 15 april, 29 april en 15 mei.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: de fam. Boneschansker Maandehof 17 in Dalen en een kaart is gezonden naar: fam. Ter Waarbeek Dwenger 121 in Coevorden en fam. Rabbers Burg Feithsingel 126 in Coevorden.


Boekenverkoop:

Vanaf januari 2018 is er een permanente boekenmarkt in De Weme. Elke vrijdagmiddag (14.00 uur – 16.00 uur) is de “Weme” open. Een boek kost   €1,- .


Bijbels Koken

Bijbels Koken is op vrijdag 13 april. Vanaf 15.00 uur  wordt begonnen met koken en om 18.00 uur gaan we aan tafel.

Opgeven kunt u bij Ds. Den Braanker of Jeannet Den Braanker. Mondeling, per telefoon of e-mail! Tel. 0524 551251 of e-mail via het <contact>menu op deze site.


Kerkradio:

Op dit moment zijn er een paar ontvangers voor de kerkradio beschikbaar. Wilt u meer weten over een dergelijke ontvanger, dan kunt u bellen met: Klaas van Urk 0524-552992 of Roelof Kamps 0524-222762. Het gebruik van een ontvanger is kosteloos.


Agenda

13-4-2018

15.00 Bijbels koken in de Weme


14-4-2018

9.30 – 11.30 Inzamelen goederen Bazaar in de Weme


15-4-2018

10.00 uur  Dienst Ds. Den Braanker


18-4-2018

20.00 uur  Kerkenraadsvergadering Weme


22-4-2018

10.00 uur   Dienst Ds. Den Braanker


29-4-2018

10.00 uur  Dienst Ds. Den Arend Exloo


29-4-2018

Verkoop Collectemunten


6-5-2018

10.00 uur  Dienst Ds. Den Braanker