De collecte van 29 april is voor de woonzorgcentra bij ons in de buurt:

Selkersgoorn, de Schutse, de Voorde

 

Activiteitenbegeleiders betrekken bewoners, waardoor de eenzaamheid (die voor sommige mensen voelbaar is) wat minder wordt. We hebben aan hen gevraagd waaraan zij het collectegeld gaan besteden:

De Schutse bestaat in mei 60 jaar, dus dan willen we een groot optreden voor de bewoners laten plaatsvinden (bijvoorbeeld Harm en Roelof). Hiervoor zou het collectegeld goed gebruikt kunnen worden.

Marian Bosman, de Schutse

Wij hebben 1 keer in het jaar een culturele dag waaraan alle bewoners mee kunnen doen, omdat er geen bijdrage bijgelegd hoeft te worden. De “culturele dag” is een dag waarbij wij allerlei eten en drinken hebben uit 4 verschillende landen met live muziek erbij en de passende aankleding. Dit is een zeer populaire activiteit bij alle bewoners.

Chantal Derks, de Voorde

Elke maand is er een thema avond, dan gaan wij gezamenlijk eten en aansluitend is er een activiteit wat aansluit op de maaltijd. Bijvoorbeeld een Drentse maaltijd, daarna Drentse avond met gedichtjes, liedjes enzovoort.

Annelies Jipping, Selkersgoorn