De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Jouke Hordijk. Tijdens de dienst zal er afscheid genomen worden van de kinderen, van de zondagsschool.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 1 juli is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Jumelet uit Erica.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand juni is dit lied 23C.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site. Vanmorgen is er weer kinderopvang.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. Bras Joling in de Maandehof en een kaart is gezonden naar: Fam. Busscher uit Wachtum en J. van ‘Hull uit Coevorden.


Van de activiteitencommissie

De zomermarkten van Dalen trekken veel belangstelling.  Tijdens 4 van deze markten zijn er weer tal van activiteiten in en bij De Weme en wel op 25 juli, 1, 8 en 15* augustus 2018.

Afgelopen jaar zijn namelijk waardevolle spullen ingezameld, die nu aan de man/vrouw worden gebracht. Het aanbod bestaat uit huishoudelijke artikelen, speelgoed, elektronica, porselein, kleding, cd’s, lp’s enz. Verder worden er duizenden boeken verkocht. De verkoop begint omstreeks 18.30 uur.

Op het voorterrein worden ook weer de overheerlijke knieperties en iezerkoekn verkocht. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk van Dalen.

*Op 15 augustus is er wel verkoop van knieperties en iezerkoekn, niet van spullen.                                                                                                                            

*De verkoop van boeken op vrijdagmiddag, in de Weme, wordt in september weer hervat.


Agenda

28-6-2018  14.30 uur

Dienst Selkersgoorn       Ds. Den Braanker


1-7-2018  10.00 uur

Dienst Ds. Jumelet Erica


8-7-2018  10.30 uur !

Gezinsdienst


15-7-2018  10.00 uur 

Dienst Ds. Den Braanker


22-7-2018  10.00 uur 

Dienst Ds. Den Braanker


25-7-2018

Eerste Bazaaravond Weme


29-7-2018  10.00 uur

Dienst Ds. Den Braanker


1-8-2018

Tweede Bazaaravond Weme


5-8-2018  10.00 uur

Dienst Ds. Veltman Almelo