Dorpskerk Dalen.

Witte Donderdag  14 april ‘22

Witte Donderdag is het begin van onze Paaskring die doorloopt t/m de Paasviering op Paasmorgen.  Deze donderdag heet ‘Wit’, naar de liturgische kleur. Wij lezen uit het Johannes 13 en 14 : daarin lezen én gedenken we hoe Jezus met zijn leerlingen het Pesach-feest vierde. Hij deelde met zijn vrienden brood en wijn en dacht aan hoe het volk bevrijd werd in Egypte. Jezus verbond, dat verhaal met zijn eigen leven. Hij wilde de mensen vrij maken en was bereid zichzelf te geven. Als teken van liefde, van hoop en als offer voor onze fouten. Tijdens de maaltijd knielt Jezus neer om de voeten van de leerlingen te wassen. Het is uit liefde voor de mensen dat Hij dit doet. Enerzijds is hij een voorbeeld voor de leerlingen. Hij gaat hen voor in hoe zij dienstbaar moeten zijn aan elkaar. Anderzijds laat Hij zien hoe ver hij gaat; een Heer die knielt voor zijn dienaren. En zijn liefde gaat tot het uiterste. Hij is een Heer die alles over heeft voor zijn mensen. Zelfs zijn leven. Vandaag staat centraal: het delen met elkaar. Tijdens de viering worden de matze en de wijn rond gebracht. Zo kunnen we met eigen ogen ervaren hoe Jezus steeds meer alleen gelaten werd door de mensen om hem heen.  We verlaten de kerk in stilte.

Goede vrijdag  15 april 2022

Op Goede Vrijdag heeft de dienst het karakter van een wake bij het kruis. Stil en ingetogen luisteren we naar de verhalen over het lijden en sterven van Jezus. Het confronteert ons met de consequentie van de weg die Jezus ging. Dat was de weg van liefde en verbondenheid met de mens die gevangen is in nood, ziekte en schuld. De weg ook van volgehouden solidariteit met hen, die uit de solidariteit van hun medemens gevallen waren. Het plaatste Jezus uiteindelijk naast de gangbare patronen van de samenleving. Het kruis waaraan Jezus stierf staat als een mijlpaal. Wij kunnen er niet langs lopen zonder stil te blijven staan in het besef: hier begon iets nieuws, iets anders. We herkennen de Gekruisigde, die tot het einde liefhad. Maar evenzeer herkennen we juist daarin de gekwelde, eenzame, verlaten en geschonden mensen om ons heen. De paaskaars (het symbool van de opstanding) wordt gedoofd tijdens de dienst. In stilte verlaten wij de kerk.

Paasmorgen 17 april 2022

De kleur van het kleed is wit, want vandaag vieren we de overwinning van het leven op de dood; het feest van de opstanding! Samen met de kinderen wordt de nieuwe Paaskaars en de huiskaars van de Zondagsschool binnengedragen. Aan de Paaskaars wordt deze huiskaars aangestoken en brandt in de dienst, als teken van verbondenheid met de kinderen van de Zondagsschool. Het wordt een feestelijke dienst.