Vandaag is het de ‘Internationale dag van de koffie’; die in het leven is geroepen door de ICO. Op deze dag staat alles wat met koffie te maken heeft centraal: van verbouwen, verwerken, branden tot consumeren. Op deze ‘Internationale Dag van de Koffie’ wordt speciaal ook aandacht gevraagd voor ‘Fairtrade koffie’, waarmee boeren een eerlijke beloning krijgen voor hun koffieoogst.

Allemaal van harte welkom in de Dorpskerk van Dalen, waarin vanmorgen voor gaat Ds. W. Hordijk uit Aalden. De organist vandaag is Bert van der Klis uit Emmen.

Ook is iedereen van harte welkom om, op deze speciale koffiedag, na de dienst een heerlijk kopje koffie met elkaar te drinken. Uiteraard is er ook lekkere thee.

Lied van de maand oktober is: Lied 204:  1, 2, 8 en 9

“Gij bron van tijd en eeuwigheid”. 


-Dienst volgende week zondag:

In de dienst van zondag 8 oktober gaat voor Ds. H. Veltman uit Almelo. We vieren in deze dienst het feest van brood en wijn. In deze Avondmaalsdienst is de organist Geert Meendering uit Borger.


-Collectes vandaag:

Na de Coronajaren én na de jaren van voorzichtig met elkaar omgaan, is er sinds Startzondag weer de rondgangscollecte. Fijn, dat dit nu weer kan. De rondgangscollecte tijdens deze  dienst is voor de Diaconie (PKN 2023 – Kerk & Israël)

en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van onze eredienst hier in Dalen. Vandaag (de eerste van de maand) is er weer gelegenheid om in de kerk collectemunten te kopen: na de dienst, in de consistoriekamer.


-Kaartenverkoop volgende week!

Zondag 8 oktober, is er weer de maandelijkse kaartenverkoop in de kerk; nu met mooie Kerstkaarten.


-Spreuk van de zondag:

“De herfst is gelijk aan een tweede lente,                 

waarbij elk blad  een bloem wordt”.     ― Albert Camus


-Een groet van de gemeente:

Vorige week (zondag 24 september) zijn de bloemen vanuit de kerk bezorgd bij Geert Koert, Verbindingsweg 29 Dalen. En een kaart, met een groet van onze gemeente, is verstuurd naar mevr. Albring-Reinders, Dwarsdijk 2 in Dalerveen.


-Diaconie-project startzondag t/m Oogstdienst:

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedsel-pakketten.   > Voedsel is nu dringend nodig!

En uiteraard staan t/m  zondag 5 nov. de collectebussen voor de Voedselbank in de kerk. Dit project wordt, door de diaconie, van harte bij u aanbevolen.


-Kliederkerk:

Volgende week zondag (8 oktober) is er weer Kliederkerk. We hopen weer een gezellige groep te treffen en een ander thema te ontdekken. Iedereen is van 10.00 uur tot 12.00 uur, van harte welkom in de  Weme.


-Autodienst naar de kerk:

Wilt u graag naar de kerk, maar  u hebt geen vervoer? Dan is er zondags de autodienst. Volgende week zondag 8 okt.  is Geertje Goelema de chauffeur: tel. 0524 550556


  Agenda

-Zondag 15 oktober  –  10.00 uur

Pastor A. Metselaar uit Hoogeveen.


-Zondag 22 oktober  –  10.00 uur

Mevr. Heleen Mertens uit Meppen.


-Zondag 29 oktober  –  10.00 uur

Ds. H. de Boer-Knegt uit Dalen.